Speciális szolgáltatások

A Gyermekjóléti Központ a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Ennek keretében

  • pszichológiai tanácsadást
  • családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát
  • kapcsolattartási ügyeletet,
    • ennek keretében közvetítői eljárást – mediációt –
  • kórházi szociális munkát,
  • jogi tájékoztatás
  • utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát

biztosít.