Gyermekek Átmeneti Otthona – Információk

A Gyermekek Átmeneti Otthona Békásmegyeren, a Víziorgona utcában található. Az Otthon átmeneti gondozást, és ennek keretében teljes körű ellátást biztosít azoknak a gyermekeknek, akik családi problémák, betegségek, lakhatási gondok miatt, átmenetileg szülői gondoskodás, illetve megfelelő szülői felügyelet nélkül maradnak.

Otthonunk 12 fős, a gyermekek 3-tól 18 éves  korig kerülhetnek hozzánk.

Célunk, hogy az átmeneti otthonban élő kiskorúak mihamarabb visszakerülhessenek saját családjukba.

 A bentlakók számára teljes körű ellátást, biztonságot, az intézmény munkatársainak személyes, segítő munkája révén kiegyensúlyozott körülményeket, életkoruknak és állapotuknak megfelelő életfeltételeket biztosítunk. Segítjük a tanulásukat és szabadidejük hasznos eltöltését. Törekszünk arra, hogy a gyermekek eredeti intézményi kapcsolatai (bölcsőde, óvoda, iskola, védőnő, háziorvos) továbbra is változatlanul fennmaradjanak.

Az átmeneti gondozás, a szülő kérésére, beleegyezésével történik, írásbeli megállapodás alapján, a problémák megoldásának időtartamára. Fontos, hogy a szülő továbbra is a gyermeke törvényes képviselője marad.

A Gyermekek Átmeneti Otthona szorosan együttműködik a Gyermekjóléti Központtal annak érdekében, hogy a család azon nehézségei, amelyek a bekerülést szükségessé tették, minél hamarabb megoldódjanak. A gondozás a probléma fennállásáig (akár néhány napig), de legfeljebb 12 hónapig tarthat, ez szükség esetén 6 hónappal, illetve az iskolai év végéig meghosszabbítható.

Védelembe vétel keretén belül a Gyámhatóság kötelezően előírhatja a szolgáltatás igénybevételét.

A szülők rendszeresen tarthatják a kapcsolatot gyermekeikkel, részt vesznek az életükben, hogy kötődésük a legkevésbé sérüljön. 

Az átmeneti otthoni ellátásért az Önkormányzat rendeletében szabályozott térítési díjat kell fizetni.