Részletfizetési tanácsadás

Részletfizetési tanácsadás

Az elmúlt években a 9/2015. (II.16.) számú helyi lakásrendelet alapján, a nagymértékű lakbér- és rezsihátralék felhalmozódásának megakadályozása érdekében a Szociális Hatósági Főosztály, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. és a Családsegítő Szolgálat új típusú szoros együttműködést épített ki, amelynek a célja az igénybe vevők részletfizetési megállapodásának megkötése és az optimális részletfizetési konstrukció meghatározása volt.. Ennek alapján az Óbudai Vagyonkezelő Zrt-nél felhalmozott lakbértartozás, illetve a szolgáltatótól behajthatatlanság miatt átvett táv-hő- és meleg vízszolgáltatás díja esetén az igénybe vevőnek lehetősége volt maximum 36 hónap időtartamban részletfizetés megállapodás megkötésére az alábbiak alapján:

  1. Az igénybe vevő – a havi számlán túl – egy havi bérleti díjat befizetett az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. pénztárába, majd
  2. a részletfizetési kérelem formanyomtatványt kitöltötte a mellékleteivel együtt, majd
  3. leadta a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodájában,
  4. ahol a Főosztály megvizsgálta a jogosultság feltételeinek fennállását, majd erről határozatot hozott.
  5. A kérelmező a határozat átvétele után, 8 naptári napon belül felkereste az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központot, ahol
  6. a részletfizetési tanácsadás után a tanácsadó írásban javaslatot készített a törlesztő részlet nagyságára és a futamidő hosszára, majd
  7. a fentiek alapján a Főosztály előterjesztést készített a Polgármester részére, majd
  8. a meghozott döntés alapján az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. megkötötte a kérelmezővel a részletfizetési megállapodást.

A részletfizetési tanácsadás keretén belül Szolgálatunk részletfizetési tanácsadói mindkét telephelyen – előzetes időpontegyeztetést követően – fogadják az igénybe vevőket.

  • Kelta utcai telephelyen: Pirisiné Tóth Gyöngyi   Telefon: 06-1/250-3766
  • Váradi utcai telephelyen: Tapasztó Gábor     Telefon:   06-1/250-1964

Szakembereink a család jövedelmének és lakhatási kiadásainak különbözete alapján javaslatot tettek a havi törlesztőrészlet mértékére és a futamidőre. Amennyiben szükséges a kérelmezőket tovább irányítottuk a területileg illetékes családsegítőhöz, valamint az adósságtanácsadókhoz.