Adósságkezelési tanácsadás

Adósságkezelési tanácsadás

 

A hátralékproblémákkal hozzánk forduló családok a Család – és Gyermekjóléti Szolgálatnál működtetett adósságkezelési szolgáltatást tudják igénybe venni.

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ mindkét telephelyén igénybe vehető a szolgáltatás.

 • 1035 Budapest, Váradi S. u. 9-11.
 • 1039 Budapest, Kelta u. 5.

Hátraléknak minősül:

 • a lakhatási költségek közé tartozó közüzemi díjtartozás (gáz-, áram-, távhőszolgáltatás-, víz és csatornahasználati, szemétszállítási díjtartozás, valamint több lakásos háztömböknél hődíjtartozás)
 • közös költség tartozás
 • önkormányzati tulajdonú lakások lakbértartozása

Igényelhető támogatások:

 • rendszeres hátralékkezelési támogatás (lásd melléklet)
 • egyösszegű hátralékkezelési támogatás (lásd melléklet)
 • Hálózat Alapítvány támogatásai (lásd melléklet)

 

Fontos tudnivalók az adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban:

 • az adósságkezelési tanácsadók a jogosultsági feltételek kivizsgálása után közvetíteni tudják az adósságkezelésben részt vevők kérelmét az Önkormányzat felé, illetve a Hálózat Alapítványhoz, akik a támogatást közvetlenül a Szolgáltatókhoz utalják
 • az adósságkezelésben részt vevőnek minden esetben vállalnia kell valamilyen mértékű önrészt, amelynek összege függ a beadott támogatás fajtájától, tartozás nagyságától
 • az adósságkezelési tanácsadás önkéntes alapon indul
 • a szolgáltatást igénybe vevőknél előgondozást, tanácsadást, életvezetési tanácsadást, pénzgazdálkodási tanácsadást, utógondozást végzünk. Az együttműködés alatt folyamatosan követjük az ügyfelek számlafizetését.