Család- és gyermekjóléti szolgálat, hatáskörök, feladatok

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Gyermekjóléti Szolgálatához a kerületben élők bizalommal fordulhatnak lelki természetű, szociális vagy családi jellegű problémáikkal. Információt nyújtunk, segítünk hivatalos ügyeket intézni, munkát vagy szállást keresni. A személyes támogatás, a tanácsadás és az érdekvédelem mellett közösségi programokat, klubfoglalkozásokat szervezünk. Feladatunk, hogy a III. kerületben élő gyermekek családban történő nevelkedéséhez, továbbá  kiskorúakkal kapcsolatos veszélyeztető körülmények megszüntetéséhez segítséget nyújtsunk, szolgáljuk a gyermekek és családok érdekét.

Melyek a leggyakrabban előforduló nehézségek?

 • nevelési, lelki, magatartási, iskolai problémák,
 • gyermekbántalmazás, válás, válás utáni kapcsolattartás,
 • a család lakhatási gondjai,
 • deviáns viselkedés,
 • a gyermek testi, lelki és erkölcsi fejlődését, ill. biztonságát veszélyeztető bármilyen körülmény vagy krízisállapot.

Odafigyelésre és titoktartásra számíthat részünkről, cserébe őszinteséget és együttműködést várunk, hogy valóban segíteni tudjunk, vagy a megfelelő helyre irányíthassuk.

Szolgáltatásaink önkéntes együttműködésen alapulnak és térítésmentesek.

Munkánk során:

 • meghallgatjuk a hozzánk forduló egyének, családok panaszát és megállapodás szerint intézkedünk
 • tájékoztatást adunk szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási stb. ellátásokról és a hozzáférés módjáról
 • életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk
 • segítséget adunk a családban megfigyelhető működési zavarok kezeléséhez, ill. a konfliktusok rendezéséhez
 • adósságkezelési szolgáltatást nyújtunk közüzemi díjhátralékkal rendelkezők részére
 • foglalkoztatási tanácsadást és álláskereső klubot működtetünk álláskeresők számára
 • adományokat gyűjtünk és osztunk
 • közösségi programokat szervezünk.