Állás

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Családok Átmeneti Otthona

családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 Óbuda-Békásmegyer, Víziorgona utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fő tevékenysége az otthonokban folyó komplex -egyéni, csoportos -családgondozás, amely kiterjed az otthonban élő, valamint az otthonhoz kapcsolódó kiléptető lakásokban lakó családokra és gyermekekre is. Segít a krízishelyzet feldolgozásában, a család lakhatási problémájának megoldásában, a családi működési zavarok elhárításában, szociális-, gyermekvédelmi-, életvezetési-, mentálhigiénés tanácsot ad.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, pszichopedagógus vagy mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,
 •  gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Családok vagy Gyermekek Átmeneti Otthonában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs, problémamegoldó és együttműködési készség, pontosság, megbízhatóság, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettség másolata. Motivációs levél. Felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőházi-Kis Enikő nyújt, a +36-20-577-8370 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Mai Lászlóné részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szociális ágazatban működő, önkormányzati fenntartású, humán-szolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona. Intézményünk nyitott megváltozott munkaképességű alkalmazottak fogadására.

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1035 Óbuda-Békásmegyer, Váradi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, szociális szakképzettség,mentálhigiénés szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus ,
 • gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű programszervező, kommunikációs, konfliktuskezelő és kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettség másolata. Motivációs levél. Felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzes Zsuzsanna nyújt, a +36-20-538-9797 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Mai Lászlóné részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szociális ágazatban működő, önkormányzati fenntartású, humán-szolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona. Intézményünk nyitott megváltozott munkaképességű alkalmazottak fogadására.